You are here
Home > Novosti >

Obavijest voćarima!

Obzirom da je počela berba ranih sorata marelica i bresaka podsjećamo proizvođače na obvezu zbrinjavanja plodova sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata NN 34/2015.

Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe jesu: marelica, breskva, , nektarina,šljiva, japanska šljiva, kruška,jabuka, nešpula, kaki, mandarina, klementina, naranča.

Područje od posebnog gospodarskog značaja u smislu ove Naredbe jest područje doline rijeke Neretve.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima, posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

  • provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje trulih, oštećenih i drugih zaostalih plodova sa biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na način kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe (skupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana
  • omogućiti fitosanitarnim inspektorima pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu kontrole provođenja higijenskih mjera,
  • omogućiti stručnjacima Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo pristup biljkama domaćinima
  • tijekom cijele godine provoditi i druge propisane mjere suzbijanja

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Fitosanitarna inspekcija.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Top
Skip to content