You are here
Home > Novosti >

Odluka o izboru ekonomski najpovoljnije ponude za Izgradnju kanalizacijskog sustava Grada Opuzena na području Jasenska

Grad Opuzen proveo je postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Izvođenje radova na Izgradnji kanalizacijskog sustava Grada Opuzena na području Jasenska, pod evidencijskim brojem nabave: 18/18-JN.

Poziv je objavljen na Službenoj stranici Grada Opuzena, www.opuzen.hr dana 21. svibnja 2018. godine, a rok za dostavu ponude bio je do 01. lipnja 2018. godine.
Procijenjena vrijednost nabave: 498.995,00 kn bez PDV-a.

Na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Obrt GIP „Jurić“, Don Petra Cara 35a, Podstrana, OIB: 88141014973 u iznosu od 439.329,00 kuna (bez PDV-a), ekonomski najpovoljnija i u potpunosti sukladna uvjetima iz Poziva na dostavu ponude te je dana 04. lipnja 2018. godine donijeta i Odluka o izboru ekonomski najpovoljnije ponude

Potrebne dokumente možete preuzeti putem slijedeće poveznice: Javna nabavaIzgradnja kanalizacijskog sustava Grada Opuzena na području Jasenska

Top
Skip to content