You are here
Home > Novosti >

Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“

Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, Evidencijski broj nabave: 10/20, a na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda i prijedloga Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, gradonačelnik Grada Opuzena, dana 28. siječnja 2021. godine, donosi ODLUKU O ODABIRU .

Zapisnik o pregledu ponuda i Odluku o odabiru možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content