UPISI U DJEČJI VRTIĆ OPUZEN ZA PEDAGOŠKU 2023./24. GODINU

Na temelju Plana upisa djece u Dječji vrtić Opuzen, KLASA: 601-05/23-05/07, UR.BROJ: 2117-106-04-23-13, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtić Opuzen za pedagošku godinu 2023./2024., Dječji vrtić Opuzen objavljuje

OGLAS

od 23.svibnja do 02. lipnja 2023. godine, vrši se upis djece u Dječji vrtić Opuzen za pedagošku 2023./2024. godinu

I. Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu preuzeti ovdje na dnu oglasa ili u vrtiću.

Dokumentacija se predaje stručnoj  službi u periodu 8 – 12 sati.

Nakon podnesenog zahtjeva roditelji će dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

II. Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 • PRESLIKU RODNOG LISTA ( bez obzira na datum izdavanja)
 • POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU I PRESLIKU KNJIŽICE CIJEPLJENJA DJETETA
 • POPUNJENI OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR

OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI

 • POTVRDE POSLODAVCA O ZAPOSLENJU RODITELJA; DOKAZ O STATUSU POLJOPRIVREDNIKA (ZA POLJOPRIVREDNIKE)
 • POTVRDA O SAMOHRANOSTI RODITELJA (SMRTNI LIST PREMINULOG RODITELJA ILI RJEŠENJE CZS DA SAM UZDRŽAVA DIJETE)
 • AKO U OBITELJI IMATE TROJE I VIŠE MALODOBNE DJECE, PRILAŽETE PRESLIKE RODNIH LISTOVA SVE DJECE
 • PRESLIKE DOKUMENATA O INVALIDNOSTI RODITELJA (HRVI, CIVILNI INV.)
 • NALAZ I MIŠLJENJE TIJELA VJEŠTAČENJA ILI RJEŠENJE CZSS I DRUGA MEDICINSKA  DOKUMENTACIJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 • PRESLIKA RJEŠENJA O STATUSU RODITELJA NJEGOVATELJA
 • POTVRDA CZSS O PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU
 • PRESLIKA RJEŠENJA HZZO-a O DJEČJEM DOPLATKU, ODNOSNO POTVRDA O ISPLAĆENOM DOPLATKU ZA PRETHODNI MJESEC
 • PRESLIKA RJEŠENJA O PRODUŽENOM PORODILJNOM DOPUSTU
 • PRESLIKA RJEŠENJA/POTVRDE CZSS ZA DIJETE UZETO NA UZDRŽAVANJE

III. Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

 • PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA OBA RODITELJA/SKRBNIKA  ILI POTVRDA O PRIJAVI BORAVIŠTA
 • POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU I PRESLIKA KNJIŽICE CIJEPLJENJA DJETETA

IV. U jaslične programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života .

Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu  djece u Dječji vrtić Opuzen.

U obvezni program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu (250 sati), a koja nisu obuhvaćena redovitim programima, upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

VI. Privremeni rezultati upisa (Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Opuzen) bit će objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta na oglasnoj ploči vrtića i mrežnim  stranicama Vrtića.

Zahtjevi zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Rok za prigovore na privremene rezultate upisa je 8 dana od dana objave rezultata, a po završetku žalbenog postupka utvrđuju se konačni rezultati koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči vrtića i mrežnim  stranicama Vrtića. Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefon: 020/671-260  svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 11:00 sati te putem e-maila : djecji.vrtic.opuzen@gmail.com

Prilozi sadržaju: