You are here
Home > Novosti >

ODLUKA o posebnoj regulaciji prometa

Na temelju članka 45. Statuta Grada Opuzena (“Službenih glasnik Grada Opuzena” broj 3/13, 2/18 (Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena), 2l2I (Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena) i 3l2l (pročišćeni tekst), povodom obilježavanja blagdana sv. Stjepana Prvomučenika – Dana Grada Opuzena, gradonačelnik Grada Opuzena donosi

ODLUKU o posebnoj regulaciji prometa

1. Radi organizacije tradicionalnog sajma u povodu blagdana sv. Stjepana Prvomučenika, Dana Grada Opuzena, od ponedjeljka 02. kolovoza 2022. god. od 15:00 sati do utorka 03.kolovoza 2022. godine, u vremenu od 00:00 sati do 24:00 sata, za promet motornim vozilima privremeno se zatvaraju ulice:
Obala Dr. Franje Tuđmana,
– ul. Ante Starčevima, od kućnog broja 1 – 8,
– ul. Matice Hrvatske, od kućnog broja 3 – 5,
– parkiralište između ulice Ante Starčevića i Bajera.

2. Od odredbe iz točke 1 ove Odluke izuzimaju se vozila zakupoprimatelja javnih površina u navedenim ulicama, isključivo radi opskrbe prodajnih Štandova, zaključno do 03. kolovoza 2022. do 09:00 sati.

KLASA: 3 40-08 122-0 I /02
URBROJ: 2l l7 -l | -l -22- |
Opuzen,25. srpnja 2022. godine

Top
Skip to content