You are here
Home > Novosti >

Potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen

Gradonačelnik, Ivo Mihaljević i direktor tvrtke FUNGOR d.o.o., Ivan Žužul, potpisali su 19. veljače 2021. godine Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen.

Vrijednost ugovorenih radova je 4.965.030,63 kuna s PDV-om, a rok izvođenja radova je šest mjeseci od uvođenja u posao, koji je planiran za 01. ožujka 2021. godine.

Uspostava reciklažnih dvorišta financira se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

 

Top
Skip to content