You are here
Home > Novosti >

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen

Evidencijski broj: 2/21

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave:

CPV: 71248000-8

Naziv: Nadzor projekta i dokumentacija

Vrsta postupka nabave:

Naručitelj na temelju Članka 15. ZJN 2016 i Članka 7. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, Klasa: 022-06/18-01/02, Urbroj: 2148/03-18-1 od 09. studenog 2018. godine, (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave za usluge projektantskog nadzora na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, sufinanciranog iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Referentni broj projekta: KK.06.3.1.16.0025.

S obzirom da je, sukladno članku 55. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ 78/15, 118/18 i 110/19) propisano da „Poslove projektantskog nadzora obavlja projektant arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke koji je izradio glavni projekt prema kojem se gradi građevina“, Naručitelj upućuje Poziv za dostavu ponude jednom gospodarskom subjektu i to:

PURIĆ PROJEKT d.o.o., Karamanova 1, 21000 Split, putem elektronske pošte: fedja@puricprojekt.hr

Poziv za dostavu ponude objavit će se na službenim web stranicama Naručitelja www.opuzen.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 45.737,00 kuna bez PDV-a.

Putem priloga sadržaja možete preuzeti potrebnu dokumentaciju.

 

Top
Skip to content