You are here
Home > Novosti >

Potpisan Ugovor o financiranju projekta „Rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska“

Danas su načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave u Zagrebu potpisali ugovore kojima će se sa 647.021.632,44 milijuna kuna kroz Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije. Riječ je o tipu operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

Već ranije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku o prihvatljivosti kojom se Gradu Opuzenu utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 7.536.800,00 kuna.

U prosincu 2016. godine Grad Opuzen je podnio Zahtjev za potporu za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste temeljem natječaja za tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. i to za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska“.

Nakon sklapanja Ugovora o financiranju i kontrole postupaka javne nabave, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o dodjeli sredstava te se može krenuti u realizaciju odnosno izvođenje radova na cesti u dužini od 7 km. Cjelokupna sredstva odlaze u 20 županija, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Ugovore je s predstavnicima jedinica lokalne samouprave potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić.

Ispred grada Opuzena Ugovor je potpisao gradonačelnik grada Opuzena, Ivo Mihaljević.

Top
Skip to content