You are here
Home > Novosti >

Rang lista studenata koji su se prijavili na natječaj za stipendije za 2023 god.

Na temelju članka 11. Pravilnika o uvjetima stipendiranja studenata grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj: 1/18), (u daljnjem tekstu Pravilnik), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendije, koje je imenovano 03. listopada 2022. godine, u sastavu Ivona Topić Ćerlek, dipl.oec. (predsjednica), Marijana Vuletić, dipl.iur. (član) i Marija Kapović, univ.bacc.oec. (član) (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), utvrđuje rang listu studenata koji su se prijavili na natječaj objavljen na službenoj internet stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr i na oglasnoj ploči Grada Opuzena dana 04. listopada 2022. godine.

Na natječaj su se, prema redoslijedu zaprimanja, prijavili sljedeći studenti:

1. Iva Prović-studentica prve godine Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu

2. Mateo Soče- student prve godine Tehničkog Veleučilišta u Zagrebu,

3. Lara Mijoč- studentica prve godine Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

4. Iris Butigan- studentica prve godine Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu,

5. Mario Knežević – student druge godine Stručnog studija informacijskih tehnologija smjera programiranja Visoke škole za informacijske tehnologije u Zagrebu

6. Iva Mijoč- studentica druge godine diplomskog studija Kulturne i prirodne baštine u turizmu Sveučilišta u Zadru,

7. Viktorija Dujmović – studentica pete godine Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu,

8. Ivana Salacan- studentica treće godine Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

9. Ivana Obadić- studentica Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu,

10. Nensi Tomas – studentica četvrte godine Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

Povjerenstvo, na temelju dostavljene dokumentacije, utvrđuje rang listu za studente prve godine:

1. Iris Butigan

2. Lara Mijoč

3. Iva Prović

4. Mateo Soče

Studentica Ivana Obadić ne udovoljava uvjetima iz natječaja, jer nema prosjek ocjena propisan Pravilnikom i Natječajem.

Povjerenstvo, na temelju dostavljene dokumentacije, utvrđuje rang listu za studente viših godina:

1. Viktorija Dujmović

2. Iva Mijoč

3. Nensi Tomas

4. Ivana Salacan

5. Mario Knežević

Studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 dana od dana objave rang liste Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija.

Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.

Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke po prigovoru utvrđuje i predlaže Gradonačelniku konačnu rang listu.

Povjerenstvo, na temelju članka 12. Pravilnika, predlaže Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli stipendija za akademsku 2022/2023 godinu.

Predsjednica Povjerenstva

Ivona Topić Ćerlek, dipl.oec.

Top
Skip to content