You are here

Sazvana 10. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena sazvana je za dan 30.ožujka 2022. godine (srijeda) s početkom u 1800 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

D n e v n i   r e d

  1. Prijedlog zapisnika sa IX. sjednice Gradskog vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Prijedlog Zaključa o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonaćelnika za razdobljeod lipnja do prosinca 2021. godine.
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni prijedloga za imenovanje člana Nadzornog odbora  Vodovod Opuzen d.o.o. za opskrbu pitkom vodom

Sjednice Gradskog vijeća su javne

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana (obzirom na važeće epidemiološke mjere).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Top
Skip to content