You are here

Sazvana 6. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena sazvana je dan 22. studenog 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

D n e v n i   r e d

  1. Usvajanje zapisnika V. sjednice Gradskog vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Sportski objekti Opuzen
  4. Prijedlog odluke o donošenju Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena
  5. Prijedlog odluke o izmjenama Potpunog teksta izjave Vodovod Opuzen d.o.o. za opskrbu pitkom vodom
  6. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Opuzen d.o.o.
  7. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod Opuzen d.o.o.
  8. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Opuzena

Sjednice Gradskog vijeća su javne

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana (obzirom na važeće epidemiološke mjere).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content