Sazvana 16. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

XVI. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena
sazvana je na dan 30. rujna 2022. godine (petak) s početkom u 19 00 sati
u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

Dnevni red

  1. Prijedlog zapisnika sa XV. sjednice Gradskog vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za period od 01.01.-30.06.2022. god.
  4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja javne ustanove Sportski objekti Opuzen
  7. Prijedlog Rješenja o izmjeni člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen
  8. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.