Sazvana VIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena

VIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena održat će se dana 25. travnja 2018. godine s početkom u 14:30 sati u velikoj dvorani Gradske vjiećnice, Trg kralja Tomislava 1.Na temelju članka 36. Statuta Grada Opuzena i članka 89. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena“ br. 3/13) sazvana je VIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena.

VIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena održat će se dana 25. travnja 2018. godine s početkom u 14:30 sati u velikoj dvorani Gradske vjiećnice, Trg kralja Tomislava 1.

Dnevni red sjednice je slijedeći:

 1. Usvajanje zapisnika VII. sjednice
 2. Aktualni sat
 3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena
 4. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Opuzena
 6. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Opuzena
 7. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za granice
 8. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 9. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje imena ulica i trgova
 10. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen
 11. Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru
 12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Opuzen za 2017. godinu
 13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića Opuzen za 2017. godinu
 14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Zajednice sportskih udruga Grada Opuzena za 2017. godinu
 15. Prijedlog za imenovanje suca porotnika u Općinski sud u Dubrovniku – Stalna služba u Metkoviću
 16. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Opuzena za razdoblje od 2018. do 2021. godine
 17. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Opuzena za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 18. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Opuzena za 2018. godinu

Poziv možete preuzeti putem poveznice iz priloga sadržaja ili na stranici Sjednice.