Odobrena sredstva potpore za izradu Strateškog plana razvoja turizma

Odobrena sredstva potpore za izradu Strateškog plana razvoja turizma

Odobrena sredstva potpore za izradu Strateškog plana razvoja turizma

Temeljem članka 30. stavka 2. točke a) Pravilnika o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjim” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaja za provedbu Podmjere 7.1 “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba tipa operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” od dana 27.ožujka 2017. godine, od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donesena je Odluka o prihvatljivosti financiranja ulaganja u izradu Strateškog plana razvoja turizma u iznosu 112.125,00 kn.

Gradu Opuzenu utvrđen je maksimalan iznos potpore temeljem dostavljenog Zahtjeva za potporu. Dostavljeni Zahtjev za potporom temeljem administrativne kontrole udovoljio je uvjetima propisanim Pravilnikom i Natječajem u dijelu koji se odnosi provjeru kriterija prihvatljivosti i provjeru raspoloživosti sredstava.

Izradi Strategije pristupa se u cilju valorizacije bogate turističke ponude i načina definiranja turističkih projekta kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne turističke ponude i ukupnog razvoja Grada Opuzena.