You are here
Home > Natječaji >

Odobrena sredstva potpore za izradu Strateškog plana razvoja turizma

Temeljem članka 30. stavka 2. točke a) Pravilnika o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjim” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaja za provedbu Podmjere 7.1 “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba tipa operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” od dana 27.ožujka 2017. godine, od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donesena je Odluka o prihvatljivosti financiranja ulaganja u izradu Strateškog plana razvoja turizma u iznosu 112.125,00 kn.

Gradu Opuzenu utvrđen je maksimalan iznos potpore temeljem dostavljenog Zahtjeva za potporu. Dostavljeni Zahtjev za potporom temeljem administrativne kontrole udovoljio je uvjetima propisanim Pravilnikom i Natječajem u dijelu koji se odnosi provjeru kriterija prihvatljivosti i provjeru raspoloživosti sredstava.

Izradi Strategije pristupa se u cilju valorizacije bogate turističke ponude i načina definiranja turističkih projekta kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne turističke ponude i ukupnog razvoja Grada Opuzena.

Top
Skip to content