Kategorija: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve
Objava

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve

Grad Opuzen je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Opuzen, Općina Kula Norinska, Grad Metković, Općina Pojezerje, Grad Ploče, Općina Slivno i Općina Zažablje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan...

Obavijest o promijeni nositelja projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve
Objava

Obavijest o promijeni nositelja projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve

Sukladno dopisu (naputku) HAKOM-a – Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti KLASA: 344-03/16-12/82, URBROJ: 376-13-18-6, od 02. veljače 2018. godine, a vezano za prijenose statusa nositelja projekata Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Grad Opuzen dana 09. kolovoza 2018. godine preuzeo nositeljstvo projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na...

U Opuzenu potpisan Sporazum o prijenosu nositeljstva Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u Neretvi
Objava

U Opuzenu potpisan Sporazum o prijenosu nositeljstva Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u Neretvi

U Opuzenu 9. Kolovoza, 2018. godine potpisan je Sporazum o prijenosu nositeljstva Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u Neretvi kojim će se pružiti brzi Internet svim domaćinstvima, gospodarskim subjektima i institucijama na području Neretve.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve
Objava

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve

Dubrovačko-neretvanska županija je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Kula Norinska, Grad Metković, Grad Opuzen, Općina Pojezerje, Grad Ploče, Općina Slivno i Općina Zažablje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan...

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve
Objava

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve

Dubrovačko-neretvanska županija je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Kula Norinska, Grad Metković, Grad Opuzen, Općina Pojezerje, Grad Ploče, Općina Slivno i Općina Zažablje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan...