You are here
Home > Novosti >

Obavijest o promijeni nositelja projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve

Sukladno dopisu (naputku) HAKOM-a – Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti KLASA: 344-03/16-12/82, URBROJ: 376-13-18-6, od 02. veljače 2018. godine, a vezano za prijenose statusa nositelja projekata Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Grad Opuzen dana 09. kolovoza 2018. godine preuzeo nositeljstvo projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve (područje obuhvaća slijedeće jedinice lokalne samouprave: Ploče, Opuzen, Metković, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje).

Svi dokumenti vezani za Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje gradova/općina Ploče, Opuzen, Metković, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje nalaze se na novoj mrežnoj stranici (www.opuzen.hr).

Top
Skip to content