You are here
Home > Novosti >

Izvješće o provedenoj analizi tržišta/prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen, Evidencijski broj nabave 10/20

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), javni naručitelj, Grad Opuzen, objavljuje Izvješće o provedenoj analizi tržišta/prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen, Evidencijski broj nabave 10/20

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), Naručitelj je prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova – “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, javni naručitelj – Grad Opuzen, objavio opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Prethodno savjetovanje u sklopu javne nabave

Izvješće možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Top
Skip to content