You are here

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto Referent – komunalni redar

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, na radno mjesto Referent – komunalni redar, u sastavu Ivanka Zonjić, Zlatko Mustapić i Andrija Zonjić, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), podnijelo je v.d. pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto Referent – komunalni redar.

U daljnjem postupku, donijeto je Rješenje o prijemu u službu te Rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim je Goran Proleta, SSS, raspoređen na radno mjesto: referent – komunalni redar.

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto Referent – komunalni redar možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Top
Skip to content