You are here

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto Viši referent za proračun i financije

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, na radno mjesto Viši referent za proračun i financije, u sastavu Marlis Vodanović Musa, Marija Kapović i Marija Šiljeg, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), podnijelo je v.d. pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena IZVJEŠĆE o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto Viši referent za proračun i financije.

U daljnjem postupku, donijeto je Rješenje o prijemu u službu te Rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim je Antea Butigan, struč.spec.oec, raspoređena na radno mjesto: Viši referent za proračun i financije.

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto Viši referent za proračun i financije možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Top
Skip to content