You are here
Home > Novosti >

JAVNA RASPRAVA !

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključaka gradonačelnika Grada Opuzena od dana 31. svibnja. 2022. godine(KLASA: 350-02/21-01/02 URBROJ: 2117-11-3-22-13 , KLASA: 350-02/21-01/02 URBROJ: 2117-11-3-22-14, KLASA: 350-02/21-01/02 URBROJ: 2117-11-3-22-15)Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena, prijedlogu stavljanja izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i prijedlogu stavljanja izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen 

1.  Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena, prijedlogu stavljanja izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i prijedlogu stavljanja izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen (u daljnjem tekstu: Prijedlozi Planova).

2.  Početak javnog uvida je 5.6.2022. godine, a završetak 12.6.2022. godine.

3.  Javni uvid u Prijedloge Planova, moguć je u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

4.  Javno izlaganje održat će se dana 8.6.2022. godine u Gradskoj Vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1. Početak izlaganja za:

  • prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena je u 14:00 sati,
  • prijedlog stavljanja izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu je u 14:30 sati,
  • prijedlog stavljanja izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen je u 14:45 sati.

5.  Prijedlozi Planova bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Grada Opuzena.

6.  Prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

a.  upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izložene Prijedloge Planova ili

b.  uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Opuzen, Jedinstveni Upravni odjel, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen i to zaključno s 12.6.2022. godine.

7.  Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedloge Planova na gore navedenu adresu zaključno do 12.6.2022. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

8.  Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

9.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena, na broj telefona 020/671-139 ili putem elektroničke pošte na adresu opuzen@opuzen.hr i marija.siljeg@opuzen.hr.

Top
Skip to content