You are here
Home > Izdvojeno >

Javni poziv na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu pomoć sufinanciranja učenicima osnovne škole

Grad Opuzen poziva roditelje/skrbnike učenika osnovne škola s područja grada Opuzena na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu pomoć sufinanciranja troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnih materijala učenicima osnovne škola s mjestom prebivališta na području grada Opuzena za nastavnu godinu 2023./2024

Predmet Javnoga poziva je dodjela jednokratne pomoći sufinanciranja nabavke školskog pribora, opreme i radnih materijala učenicima osnovne škole s prebivalištem na području grada Opuzena za nastavnu godinu 2023./2024. godinu. Za učenike od 1. do 8. razreda, sufinancira se trošak kupnje školskog pribora, opreme i radnih materijala u iznosu od 30,00 eura po djetetu/učeniku

Roditelj/skrbnik kako bi ostvario navedeno pravo dostavlja sljedeće:
– Popunjeni obrazac Zahtjeva s vlastoručnim potpisom podnositelja (roditelji s više djece upisuju svu djecu na jedan zahtjev),
– Presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika (obje strane osobne iskaznice),
– Fiskalni račun/e kupnje školskog pribora, opreme i radnih materijala (na istom računu može se nalaziti školski pribor, oprema i radni materijali za roditelje s više djece ili se može priložiti više računa različitih trgovina/knjižara/papirnica i ostalih).

  • Ukupan iznos računa mora iznositi minimalno 30,00 eura po djetetu. Prihvaćaju se računi koji datiraju najranije od 01. srpnja 2023. godine. Potrebno je paziti da je cijeli račun kopiran/uslikan/dostavljen. Ukoliko su računi predugački, mogu se kopirati/uslikati u dijelovima.
  • Presliku tekućeg računa ili žiro računa ili zaštićenoga računa na kojem je vidljiv IBAN. (roditelji/skrbnici koji imaju otvorene zaštićene račune dužni su primanje prijaviti u FINI). Prihvaća se i Potvrda s banke o otvorenom transakcijskom računu ili preslika Ugovora s bankom. Podnositelji koji prilažu presliku kartice mogu prekriti CVV/CVC troznamenkasti kontrolni broj koji se nalazi na poleđini platne kartice desno na bijeloj potpisnoj traci
  • Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Grada Opuzena i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena.

Zahtjev se podnosi osobnom dostavom na protokol Grada Opuzena, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 11:00 sati ili slanjem poštom na adresu: Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen ili slanjem na e-mail adresu opuzen@opuzen.hr skeniranog/slikanog obrasca zahtjeva s potpisom i potrebnom popratnom dokumentacijom.

  • Ističemo kako su prihvatljivi troškovi nabavke npr. školske torbe, pernice, omoti (opele), naljepnice, cijelog pribora koji je nužan za pohađanje likovne kulture (drvene bojice, flomasteri, tempere, plastelin, tuš i nalivpera, vodene bojice, likovna mapa…), zbirke i vježbenice koje nisu osigurane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Dubrovačko-neretvanske županije, bilježnice, kajdanke, olovke, kemijske, korektor, oštrilo, gumice za brisanje, ljepilo, pribor za tehničku kulturu, geometriju i sl.
  • Javni poziv otvoren je od 21. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak) do 05. rujna 2023. godine (utorak).
  • Ukoliko je zahtjev za dodjelom potpore nepotpun ili nepravodoban isti se neće uzeti u razmatranje. Grad Opuzen zadržava pravo provjere dostavljenih podataka. Prilikom obrade podnesenih zahtjeva može se od podnositelja zatražiti pojašnjenje dostavljene dokumentacije.
  • Svim podnositeljima Zahtjeva koji ostvare pravo na jednokratno sufinanciranje kupnje školskog pribora, opreme i radnih materijala sredstva će biti uplaćena na njihove račune najkasnije do 20. rujna 2023. godine.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content