Javni poziv za podnošenje zahtjeva u svrhu dodjele koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (morska obala-plaža)

Temeljem članaka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Grada Opuzena, dana 06. srpnja 2018. godine, objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva u svrhu dodjele koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (morska obala-plaža)

Koncesijska odobrenja dodjeljivati će se u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu od 11. siječnja 2018. godine i Izmjenama i dopunama Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu od 12. lipnja 2018. godine, za koji je izdana Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa: 612-07/18-31/19, Urbroj: 517-07-2-1-1-18-4 od 18. lipnja 2018. godine te Potvrda o usklađenosti s Planom upravljanja pomorskim dobrom Dubrovačko – neretvanske županije za 2018. godinu, Klasa: 947-01/18-01/75, Urbroj: 2117/1-08-18-2, od dana 05. srpnja 2018. godine.

Djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru i Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu su:

• Ugostiteljska djelatnost/objekt jednostavnih usluga (montažni objekt do 12 m2 s pripadajućom nadstrešnicom)
• Sportsko-rekreativna djelatnost kiteboardinga.

Javni Poziv s ostalom potrebnom dokumentacijom možete preuzeti putem priloga sadržaja. Javni poziv objavljen je pod kategorijom Natječaji.