Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu

Na temelju članka 8. Pravilnika o uvjetima stipendiranja studenata grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 1/18), gradonačelnik Grada Opuzena dana 26. rujna 2018. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu

OPĆI PODACI

Grad Opuzen će u 2018/2019 akademskoj godini dodijeliti 10 (deset) stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, 10 mjeseci u godini. Stipendija se neće isplaćivati za mjesec srpanj i kolovoz.
Za studente prve godine dodijelit će se 4 (četiri) stipendije, a za studente viših godina 6 (šest) stipendija.

UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:

1. državljani Republike Hrvatske,
2. upisani u redovni studij na visoko učilište u Republici Hrvatskoj,
3. da imaju prebivalište kao i jedan od roditelja na području grada Opuzena u zadnjih 5 godina prije objavljivanja natječaja,
4. da nisu korisnici neke druge stipendije ili potpore s osnova školovanja,
5. da nisu stariji od 27 godina.

Osim općih uvjeta studenti moraju ispunjavati i posebne uvjete:

1. studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,70,
2. studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 3,50.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

  • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
  • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj.

 

Dokumentaciju vezanu uz natječaj možete preuzeti putem priloga sadržaja ili poveznice Natječaji.