Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen

Natječaji Grad Opuzen|

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj: 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09) i članka 34. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj: 3/13 i 2/18 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena), Gradsko vijeće Grada Opuzena raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Gradske knjižnice Opuzen

  • 1 (jedan) izvršitelj/ica, na puno radno

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Opuzen može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici i koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Natječaj možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content