You are here
Home > Novosti >

Obavijest poljoprivrednicima!

Prema Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, br. 14/14 i 115/18) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, br. 142/12) strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja podliježu redovitom pregledu ( jednom u 3 godine).

Od ove obveze pregleda izuzete su sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon, također pregled ne obuhvaća strojeve kupljene nakon 1. siječnja 2013., već se samo preda zahtjev ispitnoj stanici za izdavanje znaka o obavljenom pregledu koji vrijedi 5 godina, po isteku tog razdoblja pregledi se obavljaju jednom svake 3. godine

U slučaju korištenja rabljenih strojeva za primjenu pesticida kupljenih u nekoj od država članica Europske unije vlasnik treba prijaviti i dostaviti podatke ovlaštenoj ispitnoj stanici (u kojoj je državi članici EU uređaj kupljen, ima li znak o obavljenom pregledu i do kad je važeći, a ispitna stanica mu na temelju tih podataka izdaje novi znak o obavljenom pregledu).

Ispravnost rada stroja za primjenu pesticida kontroliraju isključivo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede. Popis ispitnih stanica objavljen je na web stranici Ministarstva poljoprivrede. Ispitne stanice nakon pregleda i utvrđene ispravnosti stroja vlasniku izdaju izvještaj o obavljenom pregledu, a prskalicu ili raspršivač označavaju znakom.

Ispravnim i testiranim strojevima za primjenu pesticida postiže se bolja učinkovitost sredstava za zaštitu bilja a ujedno se smanjuje negativan utjecaj pesticida na okoliš, zdravlje ljudi i životinja.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Top
Skip to content