You are here
Home > Novosti >

Svečano potpisani Ugovori vezano za projekt izgradnje sustava aglomeracije Opuzen – dio uz kanal Mala Neretva

17. kolovoza 2020. u gradskoj vijećnici Grada Opuzena upriličeno je svečano potpisivanje dva iznimno značajna ugovora za dolinu Neretve, a vezano za projekt izgradnje sustava aglomeracije Opuzen – dio uz kanal Mala Neretva, u kojem je glavni investitor Odvodnja Opuzen d.o.o. Cjelokupan projekt financiraju Hrvatske vode u iznosu od 90% vrijednosti investicije dok ostalih 10% financiraju Grad Opuzen i Općina Slivno.

Potpisan je Ugovor o uslugama Nadzora nad projektom „SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE OPUZEN – DIO UZ KANAL MALA NERETVA“, a prema provedenom postupku javne nabave (evidencijski broj nabave: EMV 01/2020 ), u kojem je kao ekonomski najpovoljnija ponuda izabrana ona od SEDRA COSULTING d.o.o. iz Zagreba (ugovorena vrijednost usluge je 822.618,00 bez PDV-a) te Ugovor o radovima „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE OPUZEN – DIO UZ KANAL MALA NERETVA “. U postupku javne nabave velike vrijednosti, odabrana je ponuda NERETVANSKOG SLIVA d.o.o. iz Opuzena (evidencijski broj nabave: EVV 1/2020). Ugovorena vrijednost radova je 40.463.902,25 HRK bez PDV-a. Radovi se sastoje od izrade dijela kanalizacijskog sustav odvodnje otpadnih voda uz Malu Neretvu i vodotok Crepinu, u ulici bana Josipa Jelačića, Zrinsko-frankopanskoj ulici, i ulici Strimen te naselju Podgradina i Vlaka, spoja na veće izgrađeni kanalizacijski sustav kod raskrižja za poslovnu zonu u Opuzenu, izgradnje vodoopskrbne mreža, prespajanja postojećih vodovodnih priključaka na mrežu, te izgradnje 6 novih crpnih stanica kapaciteta do 15 l/s i man. visine dizanja do 15,5 m., te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku. Predviđeni rok završetka izgradnje sustava od dana početka radova je 24 mjeseca.

Top
Skip to content