Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen

Novosti, Reciklažno dvorište opuzen|

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Evidencijski broj nabave: 1/21
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV: 71247000-1
Naziv: Nadzor građevinskih radova.

Vrsta postupka nabave:
Naručitelj na temelju Članka 15. ZJN 2016 i Članka 9. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, Klasa: 022-06/18-01/02, Urbroj: 2148/03-18-1 od 09. studenog 2018. godine, (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave za usluge stručnog nadzora na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, sufinanciranog iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Referentni broj projekta: KK.06.3.1.16.0025.

Procijenjena vrijednost nabave: 114.262,00 kuna bez PDV-a.
Vrsta ugovora o nabavi: Ugovor o nabavi usluga.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content