You are here
Home > Novosti >

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: “Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen”

Na temelju članka 45. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13 i 2/18 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena) i članka 10. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, Klasa: 022-06/18-01/02, Urbroj: 2148/03-18-1, od 09. studenog 2018. godine, gradonačelnik Grada Opuzena, dana 05. veljače 2021. godine donosi Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: “Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen”, na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, KK.06.3.1.03.0025, pod Evidencijskim brojem nabave: 2/21.

Putem priloga sadržaja možete preuzeti Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Top
Skip to content