Grad Opuzen u sklopu projekta “Europe goes local”

EU, Novosti|

Grad Opuzen je dio projekta „Europe Goes Local“ – Potpora radu s mladima na lokalnoj razini Europe Goes Local –  Supporting Youth Work at the Municipal Level. Europe Goes Local (EGL) trenutno je jedan od najvećih europskih projekata u području rada s mladima (eng. youth work)  kojim se želi pružiti podrška radu s mladima na lokalnoj razini. U projektu sudjeluje 26 nacionalnih agencija za program Erasmus+ te drugi dionici u sektoru mladih, radi se o trogodišnjem strateškom partnerstvu u trajanju od lipnja 2016. do svibnja 2019. godine.

U 1. fazi  projekta glavna aktivnost bila je mapiranje rada s mladima na lokalnoj razini u Europi.

150 sudionika iz 22 zemlje raspravljalo je na pet tema: razvoj poboljšana kvalitete rada s mladima u pogledu politike i prakse, iskorak prema marginaliziranim skupinama, integriranje europskih projekata u svakodnevnom radu s mladima, upravljanje u radu s mladima na lokalnoj razini, pronalaženje adekvatnih i konstruktivnih uloga i pozicija u međusektorskoj suradnju.

U 2. fazi projekta Nacionalna delegacija detaljno razrađuje nacionalne aktivnosti koje će se provoditi od listopada 2017. godine do travnja 2018. godine. Paralelno se na europskoj razini radi na dubinskoj analizi gore navedenih tema.

U 3. i završnoj fazi projekta (srpanj 2018. – svibanj 2019.) izradit će se Europska povelja o lokalnom radu s mladima. Ona će predstavljati referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te će biti poveznica između politike i prakse rada s mladima.

Hrvatsku nacionalnu delegaciju čine Agencija za mobilnost i programe EU (koordinator aktivnosti), Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja), Matej Matić (Mladi u EU), Maja Uršić Staraj (Udruga Delta) i Zorica Višković (Udruga ZUM).

Protekli se tjedan u Petrčanima održao nacionalni trening za jedinice lokalne samouprave s ciljem pružanja potpore, dijeljenja znanja i iskustva u razvoju politike za mlade na lokalnoj razini.

U Hrvatskoj se u ovaj projekt uključilo ukupno 11 gradova i općina koji su odlučili na valu velikog europskog projekta pokrenuti svoje lokalne zajednice i učiniti nešto za bolji položaj mladih u društvu. Tako su na treningu sudjelovali predstavnici Grada Varaždina, Grada Velike Gorice, Općine Pregrada, Općine Tisno, Grada Opuzena, Općine Velika Kopanica, Grada Rovinja, Grada Siska, Grada Rijeke, Općine Lovran i Grada Đakova.

Sve novosti o aktivnostima projekta na europskoj razini mogu se pratiti na službenoj stranici projekta Europe Goes Local.

Web stranica projekta: https://www.europegoeslocal.eu/.

FB stranica projekta: https://www.facebook.com/europegoeslocal.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content