You are here
Home > EU >

ODOBRENA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA OPUZEN

Ministar zaštite okoliša i energetike donio je 17. srpnja 2020. godine Odluku o financiranju projektnog prijedloga „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“ kojom je Gradu Opuzenu odobreno sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda u iznosu od 4.378.010,14 kuna.

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose maksimalno 6.179.070,00 kuna.

Uspostava reciklažnih dvorišta financira se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

 

 

Top
Skip to content