IZGRADNJA II. FAZE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI U OPUZENU

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Operativnom programu  konkurentnost i kohezija, a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture  poduzetničkih  zona“ –  KK.03.1.2.03.

Projekt je obuhvaćao izvođenje radova na izgradnji II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Opuzen i to izgradnju prometnice s pratećom infrastrukturom (nogostupi, zelenilo, vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija, telekomunikacijska i elektromreža s javnom rasvjetom).

Uskoro slijedi primopredaja radova i tehnički pregled građevine te konferencija zatvaranja Projekta. 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

9.296.609,01 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

6.013.545,85 HRK

RAZOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

0d 3. lipnja 2019. do 3. rujna 2020. godine

ZA VIŠE INFORMACIJA

Korisnik: Grad Opuzen
Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen
OIB: 31464373259
Osoba za kontakt: Nikolina Mrdalj, dipl.iur.

Kontakt podaci:
Tel: + 385 (0)20 670 139
Fax: + 385 (0)20 672 059
e-mail: opuzen@opuzen.hr

www.opuzen.hr
www.strukturnifondovi.hr

Top
Skip to content