Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu

Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu, Novosti, Obavijesti građanima|

Naručitelj, Grad Opuzen, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave – „Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu“.

Sukladno članku 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), Naručitelj u cijelosti stavlja prijedlog Dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima javnom objavom na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je dana 26. rujna 2019. godine i bit će otvoren do 02. listopada 2019. godine.

Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu svoje primjedbe i prijedloge vezane za prijedlog Dokumentacije o nabavi dostavljati putem sustava EOJN RH.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH.

Gradonačelnik
Ivo Mihaljević

Poziv u cijelosti možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Comments are closed.

Close Search Window