You are here
Home > Novosti >

POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2022. godinu

Na temelju članka 8. i 9. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13 i 2/18 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena), 3/21 (pročišćeni tekst) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Opuzena (“Neretvanski glasnik”, broj 5/07), Povjerenstvo za javna priznanja Grada Opuzena objavljuje

P O Z I V

za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2022. godinu
Povjerenstvo za javna priznanja pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća uoči blagdana sv. Stjepana – Dana Grada Opuzena, 02. kolovoza 2022. godine.
Javna priznanja Grada Opuzena su:

 1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Opuzena
  Počasnim građaninom Grada Opuzena mogu se proglasiti građani Republike Hrvatske i
  građani stranih država koji nemaju prebivalište na području Grada Opuzena, a istakli su se
  naročitim zaslugama za Grad Opuzen.
 2. Nagrada Grada Opuzena za životno djelo
  Nagrada Grada Opuzena za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama ukoliko im do sada
  nije bila dodijeljena. Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za
  cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja
  izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Opuzena iz područja:
  kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke
  kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
 3. Godišnja nagrada Grada Opuzena
  Godišnja nagrada Grada Opuzena je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna
  postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i
  društvenog života Grada Opuzena fizičkim i pravnim osobama, ostvarenih u protekloj
  kalendarskoj godini.
  Godišnja nagrada Grada Opuzena može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz
  područja:
  kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke
  kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
 4. Zahvalnica Grada Opuzena
  Zahvalnica Grada Opuzena je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama
  za doprinos ugledu i razvitku Grada Opuzena.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku. Prijedloge mogu dati:
najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća Grada Opuzena (osim
Povjerenstva za javna priznanja) te ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati: podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice), iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opuzena, prosudbu postignutih rezultata uz
odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice), životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice), vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže i pisanu suglasnost kandidata.
Prijedlozi se dostavljaju Gradskom vijeću Grada Opuzena – Povjerenstvu za javna priznanja, 20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1. Rok za predlaganje kandidata je do 14. srpnja 2022. godine.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content