You are here
Home > Novosti >

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2023. godinu

Grad Opuzen, Jedinstveni upravni odjel, objavljuje

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2023. godinu

Javne potrebe u području kulture, sporta i udruga građana (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Grada Opuzana jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Opuzen koje se Programom utvrde kao javne potrebe.
U Program javnih potreba Grada Opuzena za 2023. godinu uvrstit će se:

  • u području kulture – udruge u kulturi i druge organizacije u kulturi koje su od interesa za grad Opuzen kao i onih utvrđenih zakonom; program filmske djelatnosti, prezentacije filmske i videoprodukcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i muzejsko – galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva; akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti te programi kazališta prema Zakonu o kazalištima; programi unapređenja i muzejsko-galerijske
    djelatnosti; programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju grad Opuzen u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno- umjetničkog amaterizma,
  • u području sporta – sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u sportu na razini grada Opuzena,
  • u području udruga građana – sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

II.

Prijedloge Programa mogu predlagati udruge, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.
Prijedlozi Programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za grad Opuzen.

III.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Grad Opuzen kao i potpisnu i pečetiranu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. Dosadašnji korisnici proračunskih sredstava u obvezi su priložiti i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim od Grada Opuzena u prethodnoj godini (za 2021. godinu).

Uz obrazložene prijedloge predlagatelji će za svaki program obvezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena ili na službenoj internet stranici Grada Opuzena, www.opuzen.hr .
Pozivaju se sve udruge i druge organizacije u navedenim područjima da poštom ili neposrednom dostavom u Pisarnicu Grada Opuzena dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 11. studenog (petak) 2022. godine na adresu:

GRAD OPUZEN
Jedinstveni upravni odjel
Trg kralja Tomislava 1
20355 OPUZEN

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave, te prijave koje se ne dostave u navedenom roku neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Top
Skip to content