You are here

Sazvana 17. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

XVII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena sazvana je za dan 28. studenog 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 1630 sati, u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

Dnevni red:

  1. Prijedlog zapisnika sa XV. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog zapisnika sa XVI. sjednice Gradskog vijeća
  3. Aktualni sat
  4. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za period od 01.01.-30.06.2022. god.
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja javne ustanove Sportski objekti Opuzen
  6. Pijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Opuzen
  7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen
  8. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opuzenu
  9. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content