Sazvana XVI. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena

Gradsko vijeće, Novosti|

XVI. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena dana 11. prosinca 2018. godine (utorak) s početkom u 14:30 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

 

Predložen je slijedeći Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika XIV. i XV. sjednice Gradskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2018. godinu
4. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna Grada Opuzena za 2018. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini na području Grada Opuzena
6. Prijedlog odluke o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2018. godinu
7. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2018. godinu
8. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2018. godinu
9. Prijedlog odluke o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2018. godinu
10. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2019. godinu s projekcijom za razdoblje od 2020. – 2021. godine
11. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Opuzena za 2019. godinu
12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2019. godinu
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini na području Grada Opuzena
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2019. godinu
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2019. godinu
16. Prijedlog Socijalnog programa Grada Opuzena za 2019. godinu
17. Prijedlog Plana davanja koncesija u 2019. godini
18. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u 2019. godini
19. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opuzena za 2019. godinu
20. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu
21. Prijedlog zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Opuzena za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
22. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje dimljačarskih poslova na području Grada Opuzena
23. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Opuzena za 2017. godinu
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Opuzena

NAPOMENA:
Građani mogu ostvariti neposredan uvid u rad Gradskog vijeća i istodobno se može osigurati nazočnost za maksimalno 10 osoba pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Poziv za održavanje možete preuzeti putem Poveznice ili u kategoriji DokumentiSjednice Gradskog vijeća

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content