You are here

Objavljen Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena

Obavijest o izdavanju EPVG_poljoprivredno zemljisteNa temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Grada Opuzena, KLASA: 320-02/20-01/08, URBROJ: 2148/03-20-2 od 17. studenog 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Opuzena objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u katastarskim općinama: Opuzen, I, Opuzen II i Komin.

Javni natječaj otvoren je od 07. siječnja do 07. veljače 2021. godine.

Tekst Javnog natječaja objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr, te na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen.

Pisane ponude šalju se poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu vlasništvu Republike Hrvatske“, od 07. siječnja do zaključno 07. veljače 2021. godine.

Pregledne/orto-foto karte izložene su u gradskoj vijećnici za vrijeme trajanja natječaja; U skladu s preventivnim mjerama radi zaštite od koronavirusa, sugerira se ponuditeljima da koriste portal Državne geodetske uprave katastar.hr koji je vrlo jednostavan za korištenje i putem kojeg se mogu dobiti svi relevantni podaci o česticama: lokacija, površina, katastarska kultura itd.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, putem telefona 020/671-139, 020/670-997 ili upitom na mail: opuzen@opuzen.hr

Tekst javnog natječaja i prilozi mogu se preuzeti putem priloga.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content