You are here
Home > Novosti >

Utvrđena rang liste studenata za dodjelu stipendija

Na temelju članka 11. Pravilnika o uvjetima stipendiranja studenata grada Opuzena (u daljnjem tekstu Pravilnik), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendije, koje je imenovano 05. listopada 2020. godine, u sastavu Ivona Topić Ćerlek dipl.oec. (predsjednica), Marija Kapović univ.bacc.oec. (član) i Marija Šiljeg (član) (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), utvrđuje rang listu studenata koji su se prijavili na natječaj objavljen na službenoj internet stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr i na oglasnoj ploči Grada Opuzena dana 06. listopada 2020. godine.

Na natječaj su se, prema redoslijedu zaprimanja, prijavili sljedeći studenti:

1. Lucijana Perojević, – studentica druge godine Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu,
2. Ana Bjeliš – studentica treće godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu,
3. Anđela Deak – studentica četvrte godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. Mila Popić – studentica pete godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu,
5. Petra Aničić – studentica treće godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
6. Marta Odak – studentica prve godine Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,
7. Ivana Butigan – studentica šeste godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu,
8. Linda Tomas – studentica šeste godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
9. Nensi Tomas – studentica treće godine Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,
10. Marijeta Tutavac – Studentica prve godine Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Povjerenstvo, na temelju dostavljene dokumentacije, utvrđuje rang listu za studente prve godine:

1. Marijeta Tutavac
2. Marta Odak

S obzirom da studentica Mila Popić nije udovoljila uvjetima iz natječaja, jer nema prosjek ocjena propisan Pravilnikom i Natječajem (prosjek ocjena studentice 3,44) Povjerenstvo, na temelju dostavljene dokumentacije, utvrđuje rang listu za studente viših godina:

1. Ana Bjeliš
2. Petra Aničić
3. Anđela Deak
4. Linda Tomas
5. Ivana Butigan
6. Lucijana Perojević
7. Nensi Tomas

Pod točkom I. Natječaja propisano je da će se za studente viših godina dodijeliti ukupno 6 (šest) stipendija. S obzirom da je na natječaj pristiglo 7 (sedam) važećih prijava koje udovoljavaju svim uvjetima iz natječaja, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku da se za studente viših godina dodijeli ukupno 7 (sedam) stipendija.

U roku od 8 dana od dana objave rang liste studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor.
Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija.
Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.
Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke po prigovoru utvrđuje i predlaže Gradonačelniku konačnu rang listu.

Povjerenstvo, na temelju članka 12. Pravilnika, predlaže Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli stipendija za akademsku 2020/2021 godinu.

Klasa: 604-01/20-01/01
Urbroj: 2148/03-20-3
Opuzen, 22. listopada 2020. godine

 

 

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content