You are here
Home > Novosti >

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za predmet nabave vanjske usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, za potrebe projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen”.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena”, broj 3/13 i 2/18 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena) i članka 10. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, Klasa: 022-06/18-01/02, Urbroj: 2148/03-18-1, od 09. studenog 2018. godine, gradonačelnik Grada Opuzena, dana 27. listopada 2020. godine donosi ODLUKU O ODABIRU u postupku jednostavne nabave za predmet nabave vanjske usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, za potrebe projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen”.

Putem priloga sadržaja možete preuzeti Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content