You are here
Home > Novosti >

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena

Gradonačelnik Grada Opuzena raspisuje 

ponovljeni NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena

Predmet ovog ponovljenog javnog natječaja je prodaja nekretnina-dvaju čestica u vlasništvu Grada Opuzena, građevinsko zemljište s izravnim pristupom na prometnu površinu-izdvojeno građevinsko područje izvan naselja:

1.k.č. zem. 1541/5 k.o. Opuzen I, z.k. uložak 3617, ukupne površine 2011 m2, Početna cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od  528,62 kuna/m2,  odnosno ukupno 1.063.054,82 kuna.

2. k.č. zem. 1541/6 k.o. Opuzen I, z.k. uložak 3617, ukupne površine 1837 m2, Početna cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od  528,62 kuna/m2,  odnosno ukupno 971.074,94 kuna.

Top
Skip to content