You are here
Home > Novosti >

Početak provedbe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“

Projekt “Izgradnja i opremanje dvorišta Opuzen” započeo je sa provedbom 21. rujna 2020. godine odnosno stupanjem na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, KK.06.3.1.16.0025, sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grada Opuzena kao Korisnika bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Opuzen sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content