Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2020. godinu

Natječaji Grad Opuzen, Obavijesti građanima|

Grad Opuzen, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17) objavljuje

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Grada Opuzena za 2020. godinu

I.

Javne potrebe u području kulture, sporta i udruga građana (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Grada Opuzana jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Opuzen koje se Programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Grada Opuzena za 2020. godinu u skladu sa Zakonom uvrstit će se:

  • u području kulture – udruge u kulturi i druge organizacije u kulturi koje su od interesa za Grad Opuzen kao i onih utvrđenih zakonom; program filmske djelatnosti, prezentacije filmske i videoprodukcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i muzejsko – galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva; akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti te programi kazališta prema Zakonu o kazalištima; programi unapređenja i muzejsko-galerijske djelatnosti; programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju Grad Opuzen u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma,
  • u području sporta – sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u sportu na razini Grada Opuzena,
  • u području udruga građana – sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba možete preuzeti putem priloga s pripadajućom dokumentacijom.

 

Comments are closed.

Close Search Window