You are here
Home > Natječaji >

Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika Referent – komunalni redar

U „Narodnim novinama“, broj 04. od 15. siječnja 2021. godine, objavljen je Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, Odsjek za društvene djelatnosti, gospodarstvo i komunalne poslove, na radno mjesto Referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opis poslova
Referent – komunalni redar obavlja sljedeće poslove:

  • poslove komunalnog redarstva, izdavanje rješenja fizičkim i pravnim osobama u svrhu održavanja komunalnog reda, izricanje mandatnih kazni, predlaganje pokretanja prekršajnog postupka,
  • vrši nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda, te drugih propisa, kao i akata Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen (2,40)  i osnovice za obračun plaće u visini od 2.585,00 kuna, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Datum prethodne provjere znanja i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje bit će objavljeni na internet stranici www.opuzen.hr i na oglasnoj ploči Grada Opuzena najmanje pet dana prije provjere znanja.

Provjera znanja – pisano testiranje provest će se iz područja lokalne samouprave, službeničkih odnosa, općih akata Grada Opuzena i Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Upute i obavijesti kandidatima za prijam službenika Referent – komunalni redar možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Top
Skip to content