You are here
Home > Natječaji >

Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto: Referent – komunalni redar

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena raspisuje NATJEČAJ za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, Odsjek za društvene djelatnosti, gospodarstvo i komunalne poslove, Natječaj za komunalnog redara Natječaj, Referent_komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 Opći uvjeti:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti:

  • srednja stručna sprema društvene ili tehničke struke
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit (natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu).

Putem priloga sadržaju možete preuzeti dokumentaciju Natječaja.

Top
Skip to content