Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture
u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu

Obavijesti u sklopu projekta

03/09/2020
03/09/2020

ODRŽANA KONFERENCIJA ZATVARANJA PROJEKTA

Konferencija zatvaranja projekta „Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu“ održana je 02. rujna 2020. godine u Gradskoj vijećnici...

11/08/2020
11/08/2020

IZGRADNJA II. FAZE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI U OPUZENU

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Operativnom programu  konkurentnost i kohezija, a slijedom prijave na Poziv na...

06/02/2020
06/02/2020

Održana konferenciju otvaranja projekta

Konferencija otvaranja projekta „Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu“ održana je 05. veljače 2020. godine u Gradskoj vijećnici...

10/01/2020
10/01/2020

Grad Opuzen provodi postupak jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Izgradnji II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu

Grad Opuzen provodi postupak jednostavne nabave sukladno Odluci o početku postupka jednostavne nabave, Klasa: 361-02/17-01/02, Urbroj: 2148/03-20-1 od 07. siječnja 2020. godine....

30/12/2019
30/12/2019

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu

Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: „Izgradnja...

Naziv projekta

Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija, a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ – KK.03.1.2.03.

Projekt obuhvaća radove na izgradnji II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Opuzen i to izgradnju prometnice s pratećom infrastrukturom (nogostupi, zelenilo, vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija, telekomunikacijska i elektromreža s javnom rasvjetom) sukladno Glavnom projektu.

Dokumentacije o nabavi, u cijelosti je bila objavljena na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Rok za podnošenje ponuda bio je 29. listopada 2019. godine.

Kratki opis projekta

Poduzetnička zona Opuzen u svojoj I. fazi realizirana je kao zona gospodarske namjene u formi malog gospodarstva, odnosno kroz veći broj parcela s površinom koja je bila prihvatljiva potencijalnim djelatnostima i investitorima u okvirima malog gospodarstva, a koja je omogućavala realizaciju proizvodnih, poslovnih i servisno-zanatskih namjena manjeg mjerila i intenziteta.

U skladu s takvim opredjeljenjem provedena je podjela prostora na osnovne namjenske jedinice – parcele za izgradnju gospodarskih objekata namjenske kategorije.

Poduzetnička zona Opuzen smještena je neposredno uz istočni rub državne ceste D-8 te je djelomično izgrađena odnosno u I. fazi izgradnje Poduzetnička zona Opuzen je u cijelosti opremljena zajedničkom osnovnom infrastrukturom.

Poduzetničku zonu Opuzen potrebno je dalje infrastrukturno opremiti u II. fazi izgradnje, sukladno prostorno planskoj dokumentaciji i Glavnom projektu.

Predmetnim projektom osigurati će se pristup kvalitetnoj infrastrukturi za poduzetnike te im osigurati uvjete za poboljšanje konkurentnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture već postojeće Poduzetničke zone doprinijeti će se započinjanju i daljnjem razvoju poduzetničkih aktivnosti.

Poduzetnička infrastruktura, kao nositelj gospodarskog razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini, značajno doprinosi rastu broja poduzetnika, poboljšanju njihovih poslovnih rezultata, jačanju njihove konkurentnosti, a samim tim i broju zaposlenih.

Unapređenjem poduzetničke infrastrukture omogućiti će se povećanje opremljenosti poduzetnika te poboljšanje razine usluga koju pružaju poduzetnici.

Očekivani rezultat koji će se postići provedbom ovog projekta je izgradnja prometnice s pratećom infrastrukturom što će omogućiti unapređenje poduzetničkog okruženja i infrastrukture te doprinijeti stvaranju pozitivnog stava prema započinjanju i razvoju poduzetničkih aktivnosti.

Izlazni pokazatelji (izgrađeno):

  • 1.030 metara elektroenergetske infrastrukture
  • 1.083 metara vodovoda
  •  1.144 metara oborinske odvodnje
  • 540 metara javne rasvjete
  • 4.310 m2 ceste
  • 720 metara telekomunikacijske infrastrukture
  • 7 komada javne zelene površine.
Ukupna vrijednost projekta

9.296.609,01 HRK

Iznos koji sufinancira EU

6.013.545,85 HRK

Razdoblje provedbe projekta

3. 6. 2019. g. – 3. 6. 2020. g.

Za više informacija
Korisnik:
Grad Opuzen

Adresa:
Trg kralja Tomislava 1, 2 0355 Opuzen
OIB:
31464373259
Osoba za kontakt: Nikolina Mrdalj, dipl.iur.
Kontakt podaci:
Tel: + 385 (0)20 670 139
Fax: + 385 (0)20 672 059
e-mail: opuzen@opuzen.hr

www.opuzen.hrwww.strukturnifondovi.hr

Prilozi sadržaju:

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content