You are here
Home >

Reciklažno dvorište Opuzen

Obavijesti u sklopu projekta

14/06/2021
14/06/2021

Podjela bojanki u Dječjem vrtiću Opuzen u okviru provedbe projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen

Grad Opuzen nastavlja provođenje projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen". U sklopu informativnih aktivnosti vezanih uz projekt je i izrada promotivne...

19/04/2021
19/04/2021

Podjela letaka za građane i platnenih vrećica u okviru provedbe projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen

Grad Opuzen trenutno provodi projekt "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen". Između ostalog, provedba projekta podrazumijeva i određene izobrazno – informativne aktivnosti...

19/02/2021
19/02/2021

Potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen

Gradonačelnik, Ivo Mihaljević i direktor tvrtke FUNGOR d.o.o., Ivan Žužul, potpisali su 19. veljače 2021. godine Ugovor o javnoj nabavi radova na...

05/02/2021
05/02/2021

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: “Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen”

Na temelju članka 45. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13 i 2/18 - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama...

03/02/2021
03/02/2021

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: "Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen"

Na temelju članka 45. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13 i 2/18 - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama...

01/02/2021
01/02/2021

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen Evidencijski...

28/01/2021
28/01/2021

Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“

Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u otvorenom postupku javne nabave male...

27/01/2021
27/01/2021

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Opuzen možete...

13/01/2021
13/01/2021

Usluga provođenja izobrazno - informativnih aktivnosti na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“- Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude

Grad Opuzen, kao javni naručitelj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave slanjem Poziv na dostavu ponude elektroničkim putem na adrese tri gospodarska subjekta...

28/12/2020
28/12/2020

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za usluge provođenja izobrazno - informativnih aktivnosti na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave za usluge provođenja izobrazno - informativnih aktivnosti na projektu „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta...

18/12/2020
18/12/2020

Obavijest o nadmetanju Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18. prosinca 2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta...

17/12/2020
10/12/2020
10/12/2020

Obavijest o analizi tržišta i prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova - "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, Evidencijski broj nabave: 10/20

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova - "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, javni naručitelj - Grad Opuzen, objavio je opis...

Top
Skip to content