You are here

Sazvana 12. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena sazvana je za dan 17. svibnja 2022. godine (utorak) s početkom u 1900 u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

  1. Prijedlog zapisnika sa XI. sjednice Gradskog vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
  4. Izbor Mandatnog povjerenstva
  5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna Grada Opuzena za period od 01.01. do 31.12.2021. godine
  6. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu
  7. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen
  8. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena i stavljanju izvan snage DPU Poslovne zone II u Opuzenu

Sjednice Gradskog vijeća su javne

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Top
Skip to content