You are here

Sazvana 7. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena sazvana je dan 28. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

 1. Prijedlog zapisnika sa VI. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2021. godinu
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Grada Opuzena
 5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2021. godinu
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2021. godinu
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2021. godinu
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2021. godinu
 9. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2022. godinu s projekcijom za razdoblje od 2023. – 2024. godine 
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opuzena za 2022. godinu
 11. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opuzena za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Grada Opuzena
 13. Prijedlog Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2022. godinu
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2022. godinu
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2022. godinu
 16. Prijedlog Socijalnog programa Grada Opuzena za 2022. godinu
 17. Prijedlog Plana davanja koncesija u 2022. godini
 18. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u 2022. godini
 19. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opuzena za razdoblje od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine
 20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opuzena za 2022. godinu
 21. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače smještaja na području Grada Opuzena za 2022. godinu
 22. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu
 23. Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opuzena za 2022. godinu
 24. Prijedlog zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Opuzena 2022. – 2025. godina
 25. Prijedlog za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Metkoviću
 26. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Opuzena
 27. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Opuzena
 28. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Sportski objekti Opuzen
 29. Prijedlog odluke o izboru člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća Opuzen d.o.o.

   

  Sjednice Gradskog vijeća su javne

  Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana (obzirom na važeće epidemiološke mjere).

  Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

  Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content